komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

wtorek, 26 września 2017

Wawrzynca, Kosmy

Bezpłatne porady prawne

wtorek, 11.7.2017 09:25 , komentarze: 0 , odsłony: 296
kategorie artykułu:

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że w Urzędzie Gminy Nowa Ruda od 5 października 2015 r. mieszkańcom Gminy Nowa Ruda udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Z publicznie dostępnego, nieodpłatnego przedsądowego poradnictwa prawnego, świadczonego przez radcę prawnego, mogą korzystać osoby, które ze względu na sytuację materialną i rodzinną nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej przysługuje przede wszystkim każdemu, kto w wyniku przemocy lub alkoholizmu w rodzinie, klęski żywiołowej lub innego zdarzenia, znalazł się w sytuacji zagrożenia lub poniósł straty, a ponadto osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie takiej pomocy zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom oraz osobom, które ukończyły 75 lat. Uprawnienie do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej będzie wykazywane na podstawie przedstawionego przez zainteresowaną osobę dokumentu potwierdzającego to uprawnienie lub – odpowiednio – złożonego przez nią oświadczenia. W sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, które wymagają uzyskania pomocy prawnej bez nieuzasadnionej zwłoki, wystarczające będzie złożenie oświadczenia przez osobę uprawnioną.

Zakres przedmiotowy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej obejmie:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
2) pomoc w sporządzeniu projektu pisma w sprawie, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym oraz pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym (w tych postępowaniach można ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu), lub sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne oraz pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Z zakresu świadczonej nieodpłatnej pomocy prawej wyłączona jest pomoc w następujących dziedzinach prawa: podatkowe, celne, dewizowe, handlowe oraz prawo działalności gospodarczej (z wyjątkiem spraw z zakresu przygotowywania do rozpoczęcia tej działalności).

Nieodpłatne porady prawne mieszkańcom Gminy Nowa Ruda udzielane będą w Urzędzie Gminy Nowa Ruda w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 1, pokój nr 10 przez radców prawnych w ramach dyżurów, pełnionych w każdy poniedziałek od godz. 14:00 do godz.17:00.

Zainteresowani, chcący skorzystać z konsultacji, omówić problemy i znaleźć drogę w ich rozwiązaniu proszeni są w miarę możliwości o wcześniejsze osobiste lub telefoniczne uzgadnianie terminu spotkania bezpośrednio z radcą prawnym lub w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, Nowa Ruda , tel. : 748720900, z uwagi na konieczność dostosowania terminów przyjęć do potrzeb mieszkańców.

Adrianna Mierzejewska Wójt Gminy Nowa Ruda

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 7 godz temu
poniedziałek, 25.9.2017 12:24
poniedziałek, 25.9.2017 11:48
poniedziałek, 25.9.2017 11:17
poniedziałek, 25.9.2017 09:42
sobota, 23.9.2017 13:01
sobota, 23.9.2017 12:18
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
TWIERDZA KŁODZKO
TWIERDZA KŁODZKO
Bezpłatna KOLONOSKOPIA
Bezpłatna KOLONOSKOPIA