komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

niedziela, 23 kwietnia 2017

Jerzego, Wojciecha

« strona 1 z 3 »

[WIDEO] "Co rząd to zmiana koncepcji i to jest błąd" Tak, tak! To słowa Zalewskiej o reformie oświaty

W wywiadzie sprzed 7 lat jakiego obecna minister edukacji Anna Zalewska udzieliła naszemu portalowi szefowa resortu chwali przeprowadzoną jeszcze za rządów Jerzego Buzka reformę oświaty. Dziś jak wiadomo, ma całkiem odmienne zdanie. Zmiany wprowadzone przez rząd Buzka zakładały właśnie wprowadzenie gimnazjów i 6-letniej podstawówki. - Założenie tej reformy są oczywiście dobre i one są cały czas kontynuowane.  Natomiast nie ukrywam, że cały czas przy reformie w Polsce zapomina się, że ona mu
wtorek, 18.10.2016 08:44
8
2732

Kongres PiS-u z przedstawicielami z powiatu kłodzkiego

4 czerwca 2016 roku w Bielawie odbył się zjazd okręgowy delegatów Prawa i Sprawiedliwości. Wyłoniono na nim 11 członków, którzy reprezentować mają okręg wałbrzyski na V kongresie partii. Z powiatu kłodzkiego będą to 3 osoby. W obradach jak czytamy na portalu zprawa.pl uczestniczyli posłowie Anna Zalewska i Michał Dworczyk oraz senator Aleksander Szwed. Spotkaniu przewodniczył Łukasz Apołenis – sekretarz okręgowy PiS w Okręgu Wałbrzyskim. Spośród 30 zgłoszonych osób wytypowano 11. Są to: Irena Skibniewska-Kozak (Bielawa), Cezary Kuriata (Wałbrzych), Marian Góra (Strzegom), Maciej Badora (Wałbrzych), Danuta Woźniak-Łągiewka (Ząbkowice Śl.), Jerzy Gierczak (Dzi
czwartek, 9.6.2016 12:25
7
2820

Zebranie wiejskie w Nowej Wsi Kł.

Na zebranie Wiejskie w Nowej Wsi Kłodzkiej przybyło 30 mieszkańców, którym zależy na aktywnym wpływaniu na to, co się dzieje w ich bezpośrednim otoczeniu. Do udziału w zebraniu Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska poprosiła także etatowego Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego - Piotra Marchewkę, który tłumaczył mieszkańcom powody, z których remont drogi powiatowej nie może być zrealizowany od tak długiego czasu. W czasie dyskusji zadeklarował także uwzględnienie remontu w przyszłości. W związku z bardzo dużym kosztem remontu pani wójt zaproponowała wykonanie inwestycji w
piątek, 6.5.2016 07:55
482

O czym na sesji Rady Gminy Nowa Ruda?

Na kolejnej sesji Rady Gminy Nowa Ruda radni uchwali zaproponowane zmiany w budżecie na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Ruda. Przyjęte poprawki w budżecie wiązały się głównie ze zmianą nazw dla zadań związanych z termomodernizacją. Przyjęcie ich było konieczne w celu spełnienia wymogów, określonych przy ubieganiu się o współfinansowanie (w wysokości 85%) termomodernizacji Przedszkola w Przygórzu, Jugowie i Woliborzu oraz budynków użyteczności publicznej tj: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, sali sołeckiej w Nowej Wsi, sali gimnastycznej i sali „Myśliwskiej” w Woliborzu. Dzięki dec
czwartek, 5.5.2016 16:26
432

Sesja Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

Podczas piątkowej (26 lutego) sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej prowadzonej przez przewodniczącego Artura Pokorę radni dokonali niewielkich zmian w tegorocznym budżecie Gminy oraz w jej wieloletnim programie finansowym. Zajęli się zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obejmującymi obręb Nowa Bystrzyca i Długopole Zdrój, przyjmując tematyczne uchwały. Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej i zaakceptowała informację Burmistrza o uregulowanych przez Gminę różnicach finansowych w wynagrodzeniu nauczycieli, których pobory odbiegały od średnich w danej grupie zawodowej
piątek, 26.2.2016 17:50
1
835

Obwodnica Kłodzka - pytania i odpowiedzi

10 lutego senator Aleksander Szwed zwrócił się do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka z zapytaniem dotyczącym zagrożenia realizacji budowy obwodnicy Kłodzka. Poniżej przedstawiamy pełną treść pisma senatora oraz odpowiedź ministra.
piątek, 26.2.2016 09:16
9
7592

Stanowisko kłodzkiego SLD w sprawie deputatu węglowego dla emerytowanych górników

Przedstawiamy oświadczenie kłodzkiego SLD w sprawie przywrócenia dotychczasowego deputatu węglowego dla emerytowanych górników.
piątek, 26.2.2016 09:06
7
4845

Budżet Kłodzka z pozytywną opinią RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną decyzję dotyczącą uchwalonego jeszcze w styczniu budżetu Kłodzka i przyjętej przez radnych wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025. Podstawą do wydania opinii była m.in. ocena prawidłowości przy planowaniu deficytu miasta oraz poziomu kształtowania się wskaźników dotyczących spłaty zadłużeń. Na koniec 2016 roku kwota długu sięgać będzie 37.391.171 zł co stanowi 45,70% dochodów ogółem. Planowana spłata kredytów i pożyczek w kwocie 5.376.893 zł powiększon
czwartek, 25.2.2016 13:06
5
2944

Apel o przywrócenie funkcjonowania szpitala w Lądku-Zdroju

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów przebywających na terenie gmin Lądek-Zdrój oraz Stronie Śl. zrodziła się inicjatywa społeczna mająca na celu przywrócenie funkcjonowania szpitala w Lądku-Zdroju. Burmistrz Lądka-Zdroju wspiera tą inicjatywę i zachęca mieszkańców do podpisania petycji w tej sprawie.Osoby chcące wesprzeć inicjatywę zapraszamy do Biura Obsługi Klienta lądeckiego Urzędu Miasta i Gminy, gdzie do 31 marca 2016 r. będą zbierane podpisy poparcia dla pomysłu ponownego uruchomienia szpitala w Lądku –Zdroju!
czwartek, 25.2.2016 09:48
661

Minister Edukacji Anna Zalewska pobiegnie Wilczym Tropem

Minister edukacji narodowej, posłanka Anna Zalewska potwierdziła swój start w Biegu Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym w Bystrzycy Kłodzkiej. Takie zapewnienie dał też senator Aleksander Szwed. Trasę 1963 metrów także pokona burmistrz Renata Surma, nie zapominając o wielu innych osobach, chcących aktywnie spędzić najbliższą niedzielę, 28 bm. Tegoroczny Bieg „Tropem Wilczym” – podobnie jak poprzednie – jest hołdem dla żołnierzy wyklętych, którzy od roku 1944 aż do 1963, kiedy to zginął ostatni z nich, walczyli z sowietyzacją Polski. Tym najdłużej działającym w polskiej konspiracji był Józef Franczak o&
środa, 24.2.2016 14:25
1060

O czym na XV sesji Rady Gminy Nowa Ruda?

26 lutego 2016 roku (piątek), o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nowa Ruda rozpocznie się XV sesja Rady Gminy Nowa Ruda.Podczas sesji będą podejmowane uchwały:1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2016,2) w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Bożków”,3) w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Nowa Wieś Kłodzka”,4) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  „Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Bartnica",5) zmieniająca uchwałę w sprawie okr
wtorek, 23.2.2016 13:50
615

950 tys. zł na program Rodzina 500+ w gminie Kłodzko

W kwietniu br. w życie wchodzi rządowy Program Rodzina 500+. W ramach tego systemowego wsparcia, na drugie i każde następne dziecko w rodzinie wypłacane będzie 500 zł, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko lub dla jedynaka przy spełnieniu kryterium 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. W Gminie Kłodzko do objęcia programem kwalifikuje się – według szacunków - łącznie 1900 dzieci. Miesięcznie, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej GK, wypłacane będzie w sumie około 950 tys. zł.  Wniosek o świadczenie finansowe będzie można składać od momentu uruchomienia programu, czyli od kwietnia br., w gminie, w której mieszkamy. Urząd będz
poniedziałek, 22.2.2016 12:42
1629

Dotacje na realizację zadań sportowych w Kłodzku

Burmistrz Miasta Kłodzka poinformował o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku. Na konkurs wpłynęło 19 ofert. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne. Wykaz organizacji które otrzymały dotację na realizację zadań w 2016 wraz z wysokością przyznanych środków finansowych: źródło: UM Kłodzko
poniedziałek, 22.2.2016 12:30
582

Polskie prawo a dzierżawa gruntów

Gmina Nowa Ruda pomaga rolnikom poprzez wprowadzoną uchwałę, podjętą z inicjatywy Wójt Adrianny Mierzejewskiej. - Dokument daje możliwość dzierżawcom gruntów do tzw. „pierwodzierżawy” – wyjaśnia Wójt - Oznacza to, że dotychczasowy dzierżawca zachowa prawo do dzierżawy gruntu, gdy stanie do przetargu. Nie ma możliwości, poza drobnymi wyłączeniami, które również Gmina uwzględnia, by nie przeprowadzić przetargu, jeśli zgłasza się kolejny zainteresowany dzierżawą tego samego gruntu. Tak mówi prawo polskie. Kilkukrotnie spotkałam się z mieszkańcami, gł&o
piątek, 12.2.2016 14:05
1
1264

O stypendiach, nagrodach, wyróżnieniach sportowych w Bystrzycy Kłodzkiej

Mocy nabrała uchwała Rady Miejskiej z listopada 2015 r., określająca: zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągane wyniki sportowe. Zgodnie z jej zapisami Gmina może wspierać swoich mieszkańców m.in. finansowo za szczególne rezultaty osiągnięte we współzawodnictwie międzynarodowym bądź krajowym w tych dyscyplinach sportu, które uznano za znaczące dla Gminy Bystrzyca Kłodzka. Stypendia sportowe mogą być przyznane osobom, które spełniają następujące warunki: w dyscyplinach indywidualnych zajęły od I do X miejsca w klasyfikacji na Igrzyskach Oli
piątek, 12.2.2016 11:09
712

Kudowa w czołówce

Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnięty został konkurs na pozyskanie dotacji, zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Polegał on na wyborze najlepszych wniosków, które otrzymają dotacje na działania wspierające gminy w przygotowaniu programów rewitalizacji. W wyniku tego rozstrzygnięcia, Gmina Kudowa-Zdrój otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 120 tys. zł. Pod względem wielkości przyznanych środków, Kudowa znalazła się na 9 (dziewiątej) pozycji w województwie i na 2 (drugiej) w powiecie kłodzkim. Zestawienie wybranych gmin z wysokością przyznanych środków przedstawiono w tabelach poniżej.
czwartek, 11.2.2016 09:23
1
832

Wywiad z Marcinem Łożyńskim z Nowoczesnej Ryszarda Petru

Rozmowa z Marcinem Łożyńskim, kandydatem Nowoczesnej Ryszarda Petru do Sejmu.
sobota, 26.9.2015 16:00
6
4350

Znamy kandydatów PO do Sejmu i Senatu

Rada Krajowa PO przyjęła w Warszawie listy na wybory parlamentarne. - Nowa drużyna PO to ponad 1000 nazwisk. Każdy ze swoją historią, za każdym stoi jego własna decyzja. To ludzie odważni, od których zależeć będzie przyszłość Polski - mówiła premier Ewa Kopacz. W Okręgu Wałbrzyskim listę Platformy Obywatelskiej otwiera Tomasz Siemoniak, wicepremier i minister obrony narodowej. Drugie miejsce na liście przypadło parlamentarzystce z Wałbrzycha - Izabeli Mrzygłockiej, która zawsze przewodziła liście partyjnej na naszym terenie. Trójkę otrzymał obecny wojewoda dolnośląski - Tomasz Sm
piątek, 4.9.2015 12:00
9
5882

Porządki nowego włodarza

Burmistrz Kłodzka, Michał Piszko swoją kadencję zaczął od poważnych zmian. Włodarz zmniejszył sobie wynagrodzenie, w ratuszu nie ma już dwóch zastępców a służbowe Volvo zostanie sprzedane. Zmiany personalne i redukcja etatów nastąpiła także w podległych urzędowi jednostkach. Na wniosek samego burmistrza podczas sesji Rady Miejskiej zdecydowano o obniżeniu wynagrodzenia włodarzowi. Poprzedni zarabiał miesięcznie 12 360 zł brutto. Pensja nowego burmistrza wynosić będzie 8 580 zł brutto. Mniej niż poprzednicy zarabiać będzie także zastępca burmistrza.
poniedziałek, 5.1.2015 17:36
75
159484

Zaprzysiężenie wójta gminy Kłodzko

„Obejmując urząd Wójta Gminy Kłodzko uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy Kłodzko. Tak mi dopomóż Bóg". Tymi słowami dnia 8 grudnia 2014r. w czasie II Sesji Rady Gminy Kłodzko nowej kadencji w obecności radnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz kierowników referatów, po raz drugi złożył ślubowanie Stanisław Longawa - Wójt Gminy Kłodzko, wybrany w II turze wyborów powszechnych 30 listopada 2014 roku. &l
piątek, 12.12.2014 12:02
2250

Wybrano władze Powiatu Kłodzkiego

Maciej Awiżeń ponownie został wybrany starostą powiatu kłodzkiego. W Zarządzie Powiatu pracować będą również: Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, Piotr Marchewka, Kazimierz Drożdż i Robert Duma. Funkcja Przewodniczącego RPK powierzona została Dariuszowi Kłonowskiemu, a wiceprzewodniczącymi RPK zostały Renata Wolan-Niemczyk i Renata Dudek. Pierwsza sesja Rady Powiatu V kadencji rozpoczęła się 1 grudnia 2014 r. Otworzył ją radny s
czwartek, 4.12.2014 14:28
3101

Komentarz Jerzego Terleckiego po drugiej turze wyborów

Przedstawiamy Państwu komentarz burmistrza Polanicy-Zdroju, Jerzego Terleckiego po drugiej turze wyborów.
czwartek, 4.12.2014 10:37
3
3607

Komentarz Michała Piszko po drugiej turze wyborów

Przedstawiamy Państwu komentarz Michała Piszko, burmistrza Kłodzka po drugiej turze wyborów.
środa, 3.12.2014 08:20
16
17295

Komentarz Piotra Lewandowskiego po drugiej turze wyborów

Przedstawiamy Państwu komentarz Piotra Lewandowskiego, burmistrza Dusznik-Zdroju po drugiej turze wyborów.
wtorek, 2.12.2014 16:20
69
85214

Pierwsze sesje rad nowej kadencji za nami!

1 grudnia w miastach i gminach powiatu kłodzkiego odbyły pierwsze sesje rad nowej kadencji. Podczas posiedzeń radni złożyli ślubowanie oraz wybrali przewodniczącego. Przewoniczącym Rady miasta Kłodzko został Tomasz Żabski.Przewodniczącym Rady w Polanicy-Zdroju został Roman Szymański.Przewodniczącą Rady Miejskiej w Szczytnej została Renata Idzik. 
wtorek, 2.12.2014 12:21
2
8339

Druga tura zakończona! Nieoficjalne wyniki

Za nami druga tura wyborów samorządowych. W powiecie kłodzkim rozgrywana była aż w ośmiu miejscowościach. W gminie Kłodzko o stanowisko wójta w drugiej turze walczyli Stanisław Longawa oraz Ryszard Niebieszczański. W Dusznikach-Zdroju w drugiej turze wyborów kandydatami na burmistrza byli: Piotr Lewandowski oraz Piotr Zilbert.
niedziela, 30.11.2014 21:31
244
494356

Komentarz powyborczy Macieja Awiżenia

Prezentujemy Państwu komentarz powyborczy starosty powiatu kłodzkiego, Macieja Awiżenia. - Dziękuję mieszkańcom za docenienie pracy jaką zrobiliśmy do tej pory i dziękuję za wiarę w nasze projekty dla powiatu. Trudno nie cieszyć się z wygranej ale wiemy, że to kolejny kredyt zaufania, który postaramy się spłacić z nadwyżką. Kampania była rzeczowa oparta przede wszystkim na bezpośrednich rozmowach z mieszkańcami co przyniosło efekt. Szkoda, że w II turze rozpoczęły się brudne ataki, posługiw
poniedziałek, 24.11.2014 11:50
16
10400

Oficjalne wyniki do Sejmiku Województwa

Po 6 dniach od wyborów PKW udało się wreszcie zliczyć i podać do wiadomości publicznej oficjalne wyniki wyborów. Na zdjęciu od lewej: Patryk Wild, Marek Dyduch, Roman Szełemj oraz Zbigniew Szczygieł. I tak w województwie dolnośląskim do Sejmiku Województwa 16 mandatów prz
niedziela, 23.11.2014 15:33
8
8853
sobota, 15.4.2017 16:45
5
środa, 19.4.2017 09:37
11
wtorek, 18.4.2017 10:46
czwartek, 6.10.2016 14:28
środa, 19.4.2017 09:37
11
sobota, 5.12.2015 12:48
54
czwartek, 13.4.2017 12:57
8
środa, 12.4.2017 12:40
29
sobota, 15.4.2017 16:45
5
wtorek, 14.3.2017 11:39
17
portalenieruchomosci.pl
portalenieruchomosci.pl
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
TWIERDZA KŁODZKO
TWIERDZA KŁODZKO